Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Informace

 • Banner

Obchodní podmínky www.ecigareta-shop.cz

 

 I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují a jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.lukri.cz (dále jen „e-shop“) a upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím, Tomášem Prokešem, IČ: 653 10 811, DIČ: CZ7705313902 se sídlem Slavkov u Brna, Slovákova 1253, PSČ: 684 01, provozovna Slavkov u Brna, Slovákova 1253, PSČ: 684 01 (dále jen „prodávající“) a kupujícím - fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“), činící nákup v e-shopu prodávajícího.
 2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít výlučně v českém jazyce.
 4. Kupní smlouva při prodeji zboží v internetovém obchodě mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky kupujícího. Odesláním objednávky (objednávkového formuláře) kupující potvrzuje, že se řádné seznámil s obchodními podmínkami, s jejich obsahem a právy a povinnostmi z nich plynoucími a že se zavazuje postupovat a jednat v souladu s těmito obchodními podmínkami a že k nim nemá žádných výhrad. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé uzavřené kupní smlouvy. Součástí obchodních podmínek je i postup pro uplatnění vad zboží.
 5. Tyto obchodní podmínky jsou umístěny a přístupné na webových stránkách www.ecigareta-shop.cz.

 

II. Objednávka, uzavření kupní smlouvy

 1. Webové rozhraní e-shopu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží, popisu jeho hlavních vlastností (rozměry, objemy, kapacity a podobné technické údaje), které vycházejí vždy z údajů výrobců (dodavatelů) a jsou nezávazné, obvyklý termín dodání zboží, případně informaci o dočasné nedostupnosti zboží.

2. Pro objednání zboží vyplní a odešle kupující objednávkový formulář umístěný v e-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

-          objednávaném zboží (objednané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku);

-          způsob úhrady kupní ceny zboží;

-          údaje o požadovaném způsobu dodání objednávaného zboží;

-          informace o nákladech spojených s dodáním zboží;

-          identifikační údaje kupujícího, včetně elektronické adresy kupujícího (dále jen „e-mail“);

(dále jen jako „objednávka“).

3. Kupujícímu je umožněno před zasláním objednávky prodávajícímu zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Řádně vyplněná a odeslaná objednávka je právním jednáním směřujícím k uzavření kupní smlouvy, tedy nabídka. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky, potvrdí kupujícímu obdržení objednávky elektronickou poštou, a to na e-mail kupujícího uvedený v objednávce, popřípadě v uživatelském rozhraní. Potvrzení objednávky obsahuje zejména:

-          označení objednaného zboží, včetně jeho množství;

-          celkovou výši kupní ceny a nákladů spojených s dodáním zboží;

-          způsob úhrady kupní ceny, případně včetně splatnosti kupní ceny;

-          způsob převzetí zboží na provozovně nebo způsob a termín dodání zboží, včetně dodací adresy;

 1. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně, prostřednictvím elektronické pošty či telefonicky).
 2. Okamžikem potvrzení objednávky ze strany prodávajícího zaslaného kupujícímu elektronickou poštou, a to na e-mail kupujícího (přijetí nabídky), dochází k uzavření kupní smlouvy. Takto uzavřenou kupní smlouvou jsou kupující a prodávající vázáni.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu na základě objednávky (nabídky), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušili kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) nebo z jiných důvodů (nepravdivé údaje v objednávce, nedostupnost zboží, apod.). Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu. Pokud by prodávající neakceptoval objednávku a kupující již provedl úhradu kupní ceny, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu přijatou platbu vrátit kupujícímu.
 4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 5. Pokud prodávající na místo potvrzení objednávky (přijetí nabídky), učiní změnu v objednaném zboží (druh, množství) či ohledně termínu či způsobu jeho dodání, jedná se o odmítnutí nabídky a uvedené jednání je považováno za novou nabídku k uzavření smlouvy; takováto kupní smlouva je pak uzavřena okamžikem akceptace (potvrzení) nové nabídky ze strany kupujícího (objednávajícího). Prodávající si vyhrazuje právo činit změny v objednávkách zboží ohledně jeho druhu, množství a termínů dodání v závislosti na dostupnosti jednotlivých druhů zboží.
 6. V e-shopu smějí objednávat výrobky výlučně osoby starší 18 let. Splnění této podmínky kupující potvrzuje svým souhlasem s obchodními podmínkami při dokončení objednávky, čímž výslovně prohlašuje, že dosáhl věku 18 let.
 7. Uzavřené kupní smlouvy způsobem shora uvedeným (objednávky, potvrzení objednávky, případně změna objednávky a její potvrzení) jsou uchovávány prodávajícím v elektronické i tištěné podobě a nejsou pro kupující přístupné. 
 8. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným zastupitelným zbožím nebo pokud došlo ke změně ceny objednaného zboží a kupující změnu ceny zboží neakceptuje před jeho dodáním. Prodávající o uvedených skutečnostech informuje kupujícího bezodkladně po jejich zjištění. Byla-li část nebo celá kupní cena za zrušenou objednávku uhrazena, vrátí prodávající takto zaplacenou kupní cenu kupujícímu na jím sdělený bankovní účet.

 

III. Cena zboží, dodání zboží

 1. Ceny zboží jsou vždy uvedeny jako konečné včetně 21% DPH a všech souvisejících poplatků, mimo nákladů za dopravu spojených s dodáním zboží. Minimální cena objednaného zboží pro jednu objednávku činí 110,- Kč vč. DPH (90,- Kč bez DPH). Pokud bude objednáno zboží v celkové hodnotě nižší než 110,- Kč (90,- Kč bez DPH) objednávka nebude systémem přijata a považuje se za neprovedenou.
 2. E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.  Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v e-shopu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 3. Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři jako adresa dodací. Při neúspěšném doručení zboží, tedy v případě, že kupující zboží nepřevezme a toto bude vráceno zpět prodávajícímu, je kupující povinen uhradit takto vzniklé náklady prodávajícího s marným doručením zboží; opakované doručení zboží je možné, respektive bude provedeno, výlučně po zaplacení shora uvedených nákladů. Při nepřevzetí zboží kupujícím, má prodávající právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy; jeho nárok na zaplacení nákladů spojených s marným doručením zboží zůstává zachován.
 4. Dodací lhůta objednaného zboží činí 1 až 7 dnů v závislosti na způsobu platby a zvoleném způsobu doručení, a to od potvrzení objednávky, popřípadě od zaplacení ceny zboží (v případě platby bankovním převodem na účet). Nebude-li objednané zboží skladem, vyrozumí o této skutečnosti prodávající kupujícího v co nejkratším termínu spolu s návrhem dalšího postupu, tedy s návrhem termínu doručení zboží popřípadě s návrhem na dodání alternativního zboží, které bude u prodávajícího skladem. 
 5. Expedice zboží označeného "k dispozici" je do 48 hodin od přijetí a potvrzení objednávky v pracovní dny. O víkendu a svátcích je objednané zboží odesláno v první následující pracovní den.


IV. Způsob úhrady kupní ceny, cena dopravy zboží

 1. Kupující si může zvolit některý z dále uvedených způsobů úhrady kupní ceny (ceny objednaného zboží), včetně úhrady ceny za dopravu zboží:

a) hotovostní platba zboží: při osobním odběru zboží ve skladu prodávajícího po předchozí domluvě, na adrese provozovny:  Smetanova 874, Slavkov u Brna, cena dopravy se nehradí, platba možná pouze hotově;

b) dobírka: zboží bude dodáno prostřednictvím České pošty nebo PPL na Vámi uvedenou dodací adresu a kupní cena bude hrazena při převzetí zboží, spolu s cenou dopravy; cena dopravy činí: 169,- Kč ČP Balík do ruky, 140,- Kč PPL, 99,- Kč Zásilkovna, 108,- Kč Balík na balíkovnu, 99,- Kč PPL parcel shop

c) bankovní převod: kupní cena bude uhrazena před dodáním zboží na náš bankovní účet vedený u GE Money Bank, číslo účtu: 234562815/0600, pod variabilním symbolem, kterým je číslo Vaší objednávky; zboží bude odesláno po zaplacení kupní ceny, tedy po připsání ceny zboží na náš účet; cena dopravy činí: 130,- Kč ČP Balík do ruky, 110,- Kč PPL, 69,- Kč Zásilkovna, 69,- Kč Balík na balíkovnu, 69,- Kč PPL parcel shop.

d) pomocí Paypal brány, nebo platební karty: kupní cena je uhrazena ihned po dokončení objednávky, přesměrováním na zabezpečenou stránku paypal serveru s platbou pomocí Vašeho paypal účtu: cena dopravy činí:
130,- Kč ČP Balík do ruky, 110,- Kč PPL, 69,- Kč Zásilkovna, 69,- Kč Balík na balíkovnu, 69,- Kč PPL parcel shop.

 1. V objednávce se cena za dopravu zboží automaticky připočítává k celkové ceně za zboží. Před odesláním objednávky uvidí kupující jednu konečnou cenu zahrnující cenu zboží a cenu dopravy.
 2. I v případě platby ceny zboží bankovním převodem nebo platební kartou, platební on-line bránou PayPal je možno zboží vyzvednout i osobně na adrese provozovny, po předchozí domluvě: Smetanova 874, Slavkov u Brna. Tuto skutečnost je třeba uvést v objednávce.

4. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen, dle výkyvu kurzů měny, nebo situace na finančním trhu. Cena zboží v době uzavření objednávky, je vždy platná a již nebude dále upravována.

 

 

 

V. Ochrana osobních údajů

 1. Kupující učiněním objednávky uděluje prodávajícímu souhlas dle zák.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zpracování osobních údajů kupujícího v souvislosti s uzavíranou kupní smlouvou a jejím plněním a za účelem jejich evidence v souvislosti s uzavíranou kupní smlouvou.
 2. Kupující výslovně souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: osobní jméno a příjmení/obchodní firma, adresa bydliště/sídlo, datum narození/identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“); souhlas kupujícího je udělen na dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické a tištěné podobě.
 3. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Vyjma osobám dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

4. Prodávající je oprávněn poskytnuté osobní údaje kupujícího použít především pro účel prodeje a dodání objednaného zboží a pro případné vymáhání kupní ceny. Kupující je oprávněn tento svůj souhlas kdykoliv po zaplacení kupní ceny odvolat, a to písemnou formou. Kupující si je plně vědom svého práva přístupu k osobním údajům poskytnutým prodávajícímu, tj. zejména svého práva na informaci o zpracování jeho osobních údajů a práva na opravu jeho osobních údajů, včetně práva na vysvětlení a odstranění případného závadného stavu.

 1. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení a může požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se svým podnětem.
 2. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího a se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího na e-mail kupujícího.

7. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 1. Prodávající se zavazuje s osobními údaji kupujícího nakládat výlučně v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zák.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a za účelem naplnění kupní smlouvy.

 

VI. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy, Odstoupení od smlouvy

 1. Ve smyslu ust. § 1928 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „OZ“) a v souladu s Nařízením vlády č. 363/2013 Sb. má kupující v postavení spotřebitele právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodu, ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Spotřebitelem se ve smyslu ust. § 419 OZ rozumí každý člověk, který uzavírá s prodávajícím smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání

2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel (kupující) o svém odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 a 2 tohoto článku informovat prodávajícího na adrese Tomáš Prokeš, www.lukri.cz,  Slavkov u Brna, Hradební 1441, PSČ: 684 01, e-mailová adresa lukricz@gmail.com, formou jednostranného právního jednání učiněného písemně, zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na výše uvedenou adresu nebo elektronicky na výše uvedený e-mail. Pro odstoupení od smlouvy zasílané poštou či prostřednictvím e-mailu může kupující využít „Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy“, umístěný v e-shopu, na webových stránkách www.ecigareta-shop.cz, který lze stáhnout, vyplnit a odeslat poštou či e-mailem nebo může přímo v e-shopu, na webových stránkách www.ecigareta-shop.cz, vyplnit „Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy“ a odeslat jej přímo z e-shopu; v posledně uvedeném případě bude kupujícímu bez zbytečného odkladu zasláno prodávajícím potvrzení o přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy. Písemné odstoupení od smlouvy musí obsahovat číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu kupujícího pro vrácení zaplacené kupní ceny.

 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy kupujícím (spotřebitelem), postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím shora uvedené 14 denní lhůty.
 2. V případě odstoupení od smlouvy, vrátí prodávající kupujícímu veškeré obdržené platby, včetně nákladů na dodání zboží, které obdržel od kupujícího (spotřebitele) v souvislosti s kupní smlouvou, od níž kupující odstoupil, a to ve lhůtě do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy, nejdříve však po obdržení vráceného zboží popřípadě po prokázání kupujícím, že zboží odeslal zpět prodávajícímu, dle toho, která skutečnost nastane dříve. Pokud náklady na dodání zboží byly dle volby kupujícího vyšší než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízeného prodávajícím, vrátí prodávající z nákladů na dodání zboží pouze částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu standardního dodání zboží. Platby budou prodávajícím vráceny stejným platebním prostředkem, kterým byla provedena úhrada ceny zboží a nákladů na dodání zboží kupujícím. Vrácením plateb nevzniknou kupujícímu žádné další náklady.
 3. Kupující (spotřebitel) je povinen bez zbytečného odkladu od odstoupení od smlouvy, nejpozději ve lhůtě do 14 dnů, vrátit obdržené zboží prodávajícímu, a to zasláním na adresu provozovny: Tomáš Prokeš, www.lukri.cz, Slavkov u Brna, Hradební 1441, PSČ: 684 01 nebo předáním na uvedené adrese v pracovní době, tj. pondělí až pátek, od 9,00 hodin do 17,00 hodin. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
 4. Zboží musí být vráceno nepoškozené, nepoužívané, v nepoškozeném originálním obalu a kompletní; není-li toto možné, např. z důvodu poškození zboží kupujícím, jeho úplným či částečným spotřebováním, apod., není kupující oprávněn od smlouvy odstoupit a vrátit zboží. Výslovně pak nelze odstoupit od kupní smlouvy u zboží, které již byly kupujícím otevřeny či použity. Pokud kupující i přes nesplnění podmínek pro odstoupení od smlouvy a vrácení zboží, toto prodávajícímu vrátí, je povinen poskytnout prodávajícímu náhradu za nevrácené zboží či jeho část, popřípadě za zboží poškozené, nekompletní či spotřebované; v případě vrácení otevřených či použitých balení, činí náhrada částku odpovídající kupní ceně. Prodávající je oprávněn svůj nárok na náhradu za nevrácené zboží či poškozené zboží započítat na nárok kupujícího na vrácení kupní ceny.
 5. Náklady spojené s vrácením zboží hradí kupující; pokud tyto náklady spojené s vrácením zboží uhradí prodávající, je oprávněn nárok na jejich zaplacení započítat na nárok kupujícího na vrácení zaplacené ceny zboží.
 6. Spotřebitel (kupující) nemá právo na odstoupení od smlouvy v případě smluv:

a)      o dodávce zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;

b)      o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

c)       o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel (kupující) z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

 1. Článek VI. těchto podmínek platí pouze pro spotřebitele, ostatní osoby mohou odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy výlučně z důvodů uvedených v zákoně nebo v souvislosti s uplatněním nároků z vad zboží dle článku VII. těchto podmínek. 

 

 

 

VII. Práva z vadného plnění, záruka za jakost, reklamace

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl. OZ).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je dodáno bez vad, tedy v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
 3. Práva z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží v době přechodu nebezpečí škody na kupujícího (v době převzetí zboží kupujícím), i když se projeví později, tak jako vada vzniklá později v důsledku porušení povinnosti prodávajícího.
 4. Kupující je povinen zboží podle možností prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí (po přechodu nebezpečí škody) a přesvědčit se o vlastnostech a množství zboží. Kupujícímu práva z vadného plnění nevzniknou, jedná-li se o vadu, kterou s vynaložením obvyklé pozornosti musel poznat již při uzavření smlouvy, případně při prohlídce zboží (vada nápadná či zřejmá).
 5. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a)      na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží;

b)      na odstranění vady opravou zboží;

c)       na přiměřenou slevu z kupní ceny;

d)      odstoupit od smlouvy;

 1. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo dle odst. 5 tohoto článku podmínek si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádá-li kupující opravu zboží, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě, či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy. Nezvolí-li si kupující své právo včas má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.
 2. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Prodávající může, dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, dodat to co chybí nebo odstranit právní vady. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 3. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost v délce minimální životnosti zboží, po kterou má zboží obvyklé vlastnosti a je způsobilé k obvyklému použití, vyznačené na obalu zboží či v průvodních dokladech vztahujících se ke zboží. U zboží, u nějž nebude vyznačena jeho životnost, činí záruka za jakost 24 měsíců ode dne přechodu nebezpečí na věci.Kupující bere na vědomí níže uvedené životnosti jednotlivých součástí zboží, které jsou orientační, přičemž skutečná životnost je pak závislá na intenzitě používání, prostředí, v němž je zboží uchováváno, teplotě okolí, apod.:

9. Pro zachování záruky za jakost po stanovenou dobu je kupující povinen se zbožím nakládat a zboží uchovávat způsobem uvedeným na obalu zboží či v průvodních dokladech; v případě porušení uvedené povinnosti kupující záruku za jakost ztrácí. Právo ze záruky za jakost nemá kupující rovněž v případě, byla-li vada způsobena po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událostí.

 1. Kupující je povinen vadu zboží či právo ze záruky za jakost (dále jen „reklamace“) uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co mohl vadu při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit; z pozdě oznámených vad nevznikají kupujícímu žádná práva.
 2. Reklamaci uplatňuje kupující u prodávajícího písemně na adresu provozovny prodávajícího: Tomáš Prokeš, www.ecigareta-shop.cz, Slavkov u Brna, SLovákova 1253, PSČ: 684 01, případně osobně ve skladu prodávajícího na adrese: Slavkov u Brna, Smetanova 874, PSČ: 684 01, po předchozí domluvě.
 3. Zboží na reklamaci kupující zašle na adresu provozovny, Slavkov u Brna, SLovákova 1253, PSČ: 684 01(pokud je to možné zaslat zboží v původním obalu, přiložená faktura/kopie faktury, která slouží jako záruční list urychlí průběh reklamace, stejně tak přiložený krátký popis problému). Zboží zaslané na reklamaci formou dobírky nebude převzato.
 4. Před zasláním zboží k reklamaci prodávající doporučuje kupujícímu, aby kontaktoval prodávajícího e-mailem či telefonicky, případně osobní návštěvou v prodejně prodávajícího a uvědomil ho o existujícím problému, aby mohl prodávající poskytnout kupujícímu potřebné rady či doporučení k dalšímu postupu.
 5. Prodávající vydá bez zbytečného odkladu kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace, a to elektronickou formou na e-mail kupujícího případně písemně na adresu kupujícího pro doručování zboží.
 6. Prodávající rozhodne o reklamaci a reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu, ve lhůtách přiměřených povaze zboží a uplatněným nárokům, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. 
 7. V případě doručování zboží prostřednictvím České pošty nebo PPL je kupující povinen zkontrolovat, zda zásilka není viditelně poškozena při převzetí zboží od dopravce. V případě zjištění viditelného poškození zásilky je kupující povinen ihned na místě provést reklamaci zásilky u dopravce (sepsat škodní protokol) a zásilku od dopravce nepřevzít a současně je povinen bezodkladně vyrozumět o této skutečnosti prodávajícího. Pokud kupující takto poškozenou zásilku převezme, je povinen sepsat s dopravcem reklamační (škodní) protokol a uvědomit o této skutečnosti bezodkladně prodávajícího. V případě zjištění mechanického poškození zboží po jeho rozbalení, je kupující povinen bezodkladně, nejpozději ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zásilky, reklamovat poškození zásilky u dopravce a současně u prodávajícího. Za poškození, ztrátu a zničení zboží během dopravy odpovídá dopravce. Bude-li pak předmětem reklamace u prodávajícího poškození zboží při jeho dopravě, je kupující povinen spolu s reklamací doložit prodávajícímu, že poškození zboží reklamoval u dopravce, ať již při převzetí zboží nebo ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. Budou-li vady zboží uplatněny u prodávajícího bez doložení reklamačního (škodního) protokolu od dopravce zboží nebo budou-li uplatněny po výše stanovené 3 denní lhůtě, nelze takovéto reklamace uznat. 

 

 VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran, poučení

 1. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, tedy kupující nabude vlastnického práva ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na věci však přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
 2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící e-shop (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící e-shop.
 3. Kupující není oprávněn při využívání e-shopu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz e-shopu. E-shop je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních kupujících a který je v souladu s jeho určením.
 4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) OZ.
 5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku neoprávněných zásahů třetích osob do e-shopu nebo v důsledku užití e-shopu kupujícím v rozporu s jeho určením.

6. Dozor nad dodržováním povinností vyplývajících ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění (dále jen „ZOS“), vykonává Česká obchodní inspekce, na kterou se kupující (spotřebitel) může obrátit se svou stížností. Pravomoc k řešení sporů vyplývajících ze Smlouvy je dána obecným soudům, kupující (spotřebitel) však může svým návrhem podaným k České obchodní inspekci zahájit mimosoudní řešení spotřebitelského sporu dle ZOS. Podmínky mimosoudního řešení spotřebitelského sporu jsou dostupné na internetových stránkách České obchodní inspekce: http://www.coi.cz/.


IX. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v těchto obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak, řídí seveškeré smluvní vztahy vzniklé při nákupu v e-shopu platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem a dalšími souvisejícími právními předpisy.

 1. Veškeré provozní a reklamační zásilky, zasílané Českou poštou, jsou zasílané jako doporučená zásilka s pojištěním, výhradně do rukou adresáta.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 3. Prodávající je oprávněn dle okolností měnit tyto obchodní podmínky. Změna obchodních podmínek je vždy účinná datem jejich uveřejnění na webových stránkách prodávajícího (e-shop) popřípadě datem pozdějším uvedeným v obchodních podmínkách. Pro kupní smlouvy uzavřené před datem účinnosti změny obchodních podmínek jsou nadále platné a závazné obchodní podmínky ve znění účinném k datu uzavření kupní smlouvy, respektive učinění objednávky ze strany kupujícího, s výjimkou případných změn reflektujících platnou právní úpravu.

 

Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 1. 06. 2020

  

Provozovatel stránek: Tomáš Prokeš

www.ecigareta-shop.cz